Вземете безвъзмездно финансиране от 3 000 до 10 000 лева за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

  1. Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

  1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 173 000 000 лева.

 С тези пари ще се финансират над 20 000 фирми.

  1. Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:

от 3 000 лева до 10 000 лева. Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за 2019 г. 100 % от парите са от програмата.

  1. Допустими кандидати.

микро или малки предприятия, които са юридически лица, еднолични търговци или кооперации,  отговарят на изискванията за микро или малко предприятие и са регистрирани преди 01.01.2019 г.

Предлагаме да свършим вместо Вас цялата работа до получаване на полагащите Ви се пари по програмите за преодоляване последствията от пандемията  COVID-19.

За повече информация, моля да ни пишете на имейл: info@slavey.eu или се обадете на: +359 887740001.