Зелена енергия и изграждане на фотоволтаични централи

Проектът за изграждане на фотоволтаична централа е устойчив в същността си по много на брой причини и е от голямо значение за развитието на България да продължават да се изпълняват такъв вид проекти. Това е така заради зелената енергия, която генерира всяка една фотоволтаична централа. Всеки един генериран киловатчас от фотоволтаична централа, би намалил вредата върху въздуха от парникови газове.

Но какво всъщност представлява фотоволтаична централа (ФЕЦ)? Това е система от соларни (слънчеви) панели, които генерират енергия от слънцето. За да произвежда енергия тази централа, тя трябва да има инсталиран инвертор, който да преобразува постоянния ток от слънчевите панели в променлив, такъв, какъвто се използва в домакинството и бизнеса. Фотоволтаичната централа е създадена от определен брой соларни панели в зависимостта от желаната мощност, включва в себе си инвертор, електромер, контролер, батерия (при желание за съхранение на генерираната енергия) и обикновено централата е разположена на земя или покрив, като самите слънчеви панели са положени върху метална конструкция.

В България изграждането на фотоволтаични централи е концентрирано в „residential“ и “commercial” сегментите. Първият вид са централи, които са с размери от 2 кВ до 30 кВ, това са системи за собствени нужди. Другият вид са централи от 50 кВ до 2 мВ, които са системи за предприятия. Utlilities е най-големият сегмент, който обхваща мегаватови централи и паркове с цел производство на енергия. Без значение от целта за изграждане на една такава централа – позитивите за околната среда са много. Колкото повече зелена енергия се използва в ежедневието, толкова по-малко традиционен ток би се използвал, което би довело до намаляване на вредните емисии и в един момент целта е да се стигне до тяхното пълно елиминиране. За да бъде максимално изчерпателно определението за фотоволтаична централа може да се назоват най-големите предимства, които има произведената енергия: тя е чиста, възобновяема и безплатна.

Разбира се, ако до преди няколко години много малко хора са чували или не са били запознати точно какво е ФЕЦ, то последните две-три години за ФЕЦ се говори достатъчно много и интересът към такъв вид инвестиции е голям. Заедно с интересa, расте и предлагането за изграждане на такъв вид проекти. През 2021 по данни от Europe.eu пазарът на фотоволтаични централи е нараснал с 1825.7 ГВ, с максимална инсталирана мощност от 162 ГВ, а 5.7% от произвежданата енергия в ЕС е от соларни панели. Друг позитив на енергията, произведена от фотоволтаици, е намаляване на цената с 82% през 2010-2020г., което го прави най-конкурентният източник на енергия в много части на ЕС.[1]

Целта на проект за изграждане на фотоволтаични централи е да се генерира електричество чрез използването на соларни панели, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа. По този начин се произвежда чиста енергия, без вредни емисии. Замърсяването на въздуха се намалява чрез произвеждането на енергия от възобновяем източник, създават се нови работни места, а енергията е по-достъпна.


[1] Solar energy (europa.eu)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *