Ако искате бизнесът Ви да върви “по ноти” ползвайте услугите
на “Славей – Инженеринг и мениджмънт“ 

 

Комплексното обслужване и изминаване на целия път от идеята до печалбата заедно с Вас ни отличава от другите.

Стъпките, които ще извървим заедно са – анализ, идеен проект, задание за проектиране, технически проект, разрешение за строеж, строеж и оборудване, организационно управленски проект, въвеждане в експлоатация, вдъхване на живот на предприятието, довеждане до етап печалба.

Мениджмънт на проекти: Успеваемост 100 %. Нямаме загубени проекти. Това постигаме чрез предварителни проучвания и анализ на условията.  Не започваме проект, ако не сме сигурни, че ще го реализираме до етап печалба.

 

 

Инженеринг – изграждане на производствени предприятия

Прочети повече

 

Мениджмънт – вдъхва живот на предприятието

Прочети повече

Оперативно управление на работещи предпривтия – максимална печалба за собствениците

Прочети повече

Проект и бизнес план за финансиране по Европрограми

Прочети повече