Проекти

Наши проекти, внедрени и доказали своята ефективност:

 • Многобройни проекти за фотоволтаични централи /ФВЦ/ с различна мощност.
 • Проект  за “Организация и управление на предприятие за месодобив и месопреработка”.
  Внедрен в Кланица “Славей” гр.Търговище и доказал своята ефективност.
 • Проект за “Организация и управление на предприятие със затворен цикъл за производство на месо и месни продукти”
 • Проект  за  “Организация, управление  и подобряване ефективността на транспортна фирма”.
 • Проект „Кланица“
 • Проект „Колбасарница“
 • Проект “Транжорна”
 • Проект за хладилна база “Лозенец”
 • Проект за “Организация и управление на фуражен цех”
 • Проект за “Организация и управление н фирма за изкупуване на животни”
 • Проект за “Организация и управление на звено за охрана”
 • Проект за “Организация и управление на свинеферма”
 • Проект за “Организация, управление  и подобряване ефективността на мандра”
 • Проект за “Организация и управление на кооперация за производство на месо и мляко”
 • Проект за “Организация и управление на Борса “Месомаркет” за продажба не месо и месни продукти”
 • Проект “Трайни насаждения”
 • Проект “Птицеферма за угояване”
 • Проект “Рибовъдно стопанство”
 • Проект на машиностроително предприятие
 • Проект на заваръчен цех
 • Проект на цех студена обработка на металите
 • Проект на бояджийски цех
 • Проект на цех монтажен
 • Проект на предприятие за производство на хартия
 • Проект на предприятие за преработка на дърво
 • Проект на предприятие за производство на хартиени изделия
 • Проект на предприятие зе преработка на пластмаса

Още редица проекти в машиностроенето и леката промишленост.

Проектите ни са с обхват – да се стигне до етап печалба, а не само да се построи и оборудва производственият обект.

Предприятието /завод, цех, фабрика/ се състои от производствен обект + предприятие.

            Терминът предприятие означава: съвкупността от целите, задачите, организацията на работа и управление, организацията на работната заплата, технологичната схема, щата и кадрите – всичко това, което “вдъхва живот” на производствения обект и го принуждава да работи ефективно, както и съвкупността от всички външни връзки – договори, търговска марка, търговски взаимоотношения, информация, интелектуална собственост и други, които, осигурявайки входа и изхода на обекта, формират печалбата.

Нашият екип има компетентността да доведе Вашето предприятие от идеята през проектирането, изграждането, оборудването до етап печалба. Разработваме два проекта:

 1. Цялостен технически проект с всички необходими части за узаконяване и изграждане на производствения обект.
 2. За Предприятието  разработваме организационно-управленски проект. Той „ВДЪХВА ЖИВОТ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ“.

Комплектоваме двата проекта и възложителят получава готово за изграждане и пускане в експлоатация предприятие.

При желание на възложителя можем да осигурим мениджъри за въвежване в експлоатация до етап печалба.

Предмет на дейност:

 • Пълно организационно обслужване на фирми;
 • Покупко-продажба на производствени предприятия;
 • Проектиране и въвеждане в експлоатация на предприятия;
 • Обучение на мениджъри и ръководни кадри.

СВЪРЖЕТЕ  СЕ  С  НАС  АКО:

 1. Имате възможност да инвестирате в производствено или друго предприятие.
 2. Създавате клон, представителство, завод или търговски обект на чужда фирма в България.
 3. Закупили сте предприятие и искате да го направите по-ефективно и печелившо.
 4. Имате предприятие от години и точно сега работата не върви.
 5. Искате да продадете предприятието си и да започнете нов бизнес.
 6. Искате да продадете технологично ненужното оборудване (или част от него) и да го замените  с по-високо ефективно.
 7. Искате да увеличите обема на продукцията си, като разширите производството или създадете ново предприятие.
 8. Уморени сте от некомпетентността и претенциите на административните служители.
 9. Искате да получите кредитиране за разширяване на дейността си.
 10. Имате проблеми с подбора на персонала и с мотивацията на колектива.
 11. Имате нужда от висококвалифицирани мениджъри и ръководители за отделните звена на предприятието си.
 12. Искате да тествате работещите във Вашата фирма специалисти и да установите нивото на тяхната компетентност.