Ако искате бизнесът Ви да върви “по ноти”, ползвайте услугите
на “Славей – Инженеринг и мениджмънт“

Комплексното обслужване и изминаване на целия път от идеята до печалбата заедно с Вас ни отличава от другите.

Стъпките, които ще извървим заедно, са анализ, идеен проект, задание за проектиране, технически проект, разрешение за строеж, строеж и оборудване, организационно управленски проект, въвеждане в експлоатация, вдъхване на живот на предприятието, довеждане до етап печалба.

Мениджмънт на проекти от идеята до печалбата. Правим предварително проучване и анализ на условията за реализация идеите на възложителя. Не започваме проект, ако не сме сигурни, че ще бъде успешен.

Нашите услуги

Енергийна ефективност и изграждане на соларни системи

Инженеринг и мениджмънт – изграждане и вдъхване на живот на предприятието

Проект и бизнес план за финансиране по Европрограми

Запознайте се с актуалните възможности за бизнеса

Нашите партньори