Ако искате бизнесът Ви да върви “по ноти”, ползвайте услугите
на “Славей – Инженеринг и мениджмънт“

Комплексното обслужване и изминаване на целия път от идеята до печалбата заедно с Вас ни отличава от другите.

Стъпките, които ще извървим заедно са – анализ, идеен проект, задание за проектиране, технически проект, разрешение за строеж, строеж и оборудване, организационно управленски проект, въвеждане в експлоатация, вдъхване на живот на предприятието, довеждане до етап печалба.

Мениджмънт на проекти от идеята до печалбата. Правим предварително проучване и анализ на условията за реализация идеите на възложителя. Не започваме проект, ако не сме сигурни, че ще бъде успешен.

Запознайте се с актуалните възможности за бизнеса

Нашите услуги

Инженеринг – изграждане на производствени предприятия

Прочети повече

Мениджмънт – вдъхва живот на предприятието

Прочети повече

Енергийна ефективност и изграждане на соларни системи 

Прочети повече

Проект и бизнес план за финансиране по Европрограми

Прочети повече