Услуги

Запознайте се с нашите пакети за изграждане на фотоволтаична централа:

ВАЖНО:
*
Цените се отнасят за фотоволтаични централи ДО 30 kWp. За други мощности, можете да се свържете с нас.
** Можете да комбинирате пакетите или да се възползвате от всеки един поотделно.
*** Можете да видите оферта за пакет „Изграждане“ за фотоволтаична централа 30 kWp ТУК. За други мощности, можете да се свържете с нас.
**** Цените на пакетите не включват държавни, общински и други административни такси.

Фотоволтаичната централа /ФВЕЦ/ произвежда ток чрез преобразуване на слънчевата енергия. За радост тази иновация в добива на електроенергия е по-достъпна и по-ефективна от всякога и Вие можете да започнете да произвеждате своята собствена енергия още днес. Независимо дали искате да изградите фотоволтаична централа за добив и продажба на ток, да поставите термални слънчеви колектори за топла вода или да изградите автономна фотоволтаична система ние от фирма „Славей“ ще Ви съдействаме с всеки етап от идеята към печалбата.

Пакет „Административно обслужване“
Административните процедури до получаване на разрешение за строеж и присъединяване към електроразпределение могат да отнемат доста от Вашето време, затова ние Ви предлагаме пакет административно обслужване преди експлоатацията на фотоволтаичната централа, т.е. ние ще подготвим необходимите документи до издаването на разрешение за присъединяване и строеж.

Пакет „Проектиране“
Този пакет включва проектирането на горе изброените проект и становища, които поставят основата на намерението Ви за създаване на ФВЦ, а също така са необходими за преминаване през административния процес към следващия етап на изграждане.

Пакет „Изграждане“
Третият пакет „Изграждане“ включва всички стъпки от изграждането на централата, както и нейното пускане в експлоатация. Тук можете да прочетете повече за вече изградени от нас фотоволтаични централи, както и друга актуална информация.