Често задавани въпроси

Етапите за изграждане на фотоволтаична централа до 30 kWp са следните:

  1. Искане до Електроразпределителното дружество (ЕРП) за проучване на условията за присъединяване и получаване на становище.
  2. Изготвяне на виза за проектиране от главния архитект на съответната община.
  3. Изготвяне на Технически проект: 1. Становище част електрическа. 2. Становище част конструктивна от инженер специалист в областта.
  4. Съгласуване на Технически проект с ЕРП.
  5. Издаване на разрешение за строеж. За тази стъпка са Ви нужни всички документи, описани досега.
  6. Доставка и монтаж на соларните панели.
  7. Договор за присъединяване към ЕРП.

Ние от „Славей“ можем да Ви съдействаме с всяка стъпка към изграждането на Вашата централа. Тук можете да видите предлаганите от нас услуги и цени.

Ако искате да Ви бъде изготвена индивидуална оферта, изпратете ни имейл с актуална скица на имота Ви, документ за собственост (алтернативно готов идеен проект), както и уточнение за мощността, с която искате да разполага Вашата централа. За контакти тук.

За изграждане на 30 kWp ФВЦ стандартно са нужни 300 кв. метра на земя или 200 кв. м. на покрив*.
* ФВЦ може да се постои на всякакъв вид покриви с различна конструкция и покривни елементи.

Вашият терен трябва да се намира в урбанизирана територия*.
* Ако не сте сигурни, проверете „Трайно предназначение на територията“ в скицата на имота.

Да, всяко физическо лице може да бъде собственик, да строи ФВЦ, както и да продава произведената електроенергия.
В случай на продажба, физическото лице придобива статут на търговец. (виж чл. 1 ал. 2 от Търговския закон)

Да, фирма „Славей“ Ви придружава във всички етапи от идеята до печалбата.

Финансирането стандартно бива два вида – кредитиране от кредитни институции и безвъзмездно финансиране по национални и евро програми. Ние съдействаме и за двата вида финансиране.

Не е необходимо възложителят да участва в поддръжката. Производството и техническите параметри следим онлайн. В случай на проблем, ние го отстраняваме.

Нашият договор включва присъединяване на ФВЦ към електроразпределителната мрежа. Договорът за присъединяване е безсрочен.
След този договор възложителят има право да продава произведената електроенергия по своя преценка, пр. на свободния пазар.

Изграждането отнема стандартно 3 работни дни на терен, след като сме подготвили всички материали.