Дейност

Проекти по енергийна ефективност и изграждане на соларни системи

Предлагаме:

  • Фотоволтаична централа на покрив. Покрив от фотоволтаични панели.
  • Термални слънчеви колектори за топла вода /БГВ – битова гореща вода/
  • Ветрогенератори

Имаме дългогодишен опит в разработване на проекти по енергийна ефективност и соларни системи. Реализирани проекти за фотоволтаични централи на територия на цялата страна.

Оферта – соларни системи

Инженеринг и мениджмънт

Инженерингът проектира, изгражда и оборудва производствения обект до акт 16. Мениджмънтът проектира и създава предприятието, т.е. вдъхва живот на Вашето предприятие.

Позволете ни да вдъхнем живот на Вашето предприятие.

Изготвяме организационни проекти за:

  • Оздравяване, развитие и подобряване на ефективността /увеличаване на печалбата/.
  • Изграждане и въвеждане в експлоатация на предприятието Ви.

Оферта – инженеринг и мениджмънт


Изготвяне на проекти и бизнес планове за осигуряване на безвъзмездно финансиране по Европрограми

Предлагаме:

Мениджмънт на проекти от идеята до печалбата по програми на ЕС:

  • Конкурентоспособност
  • ПРСР
  • Околна среда
  • Условия на труд
  • Трудова заетост и др.

Инженеринг – изготвяне и реализация на проекти по посочените програми.
Консултантски услуги за подготовка на фирми и ръководители за участие в Европрограми.

Оферта – финансиране по проекти на ЕСПрограма „Набираме инвестиции“

Не оставяйте парите си да спят!  Печелете от наличните си пари, които не са Ви необходими следващите месеци !

Предлагаме Ви да печелите от свободните си пари, като ги инвестирате в разработени от нас проекти и в стабилни български производствени компании, които имат нужда от финансиране!

Разполагаме с проекти, които се нуждаят единствено от свежи пари, за да бъдат реализирани. За целта създадохме стройни правила за взаимно подпомагане – програма, “Набираме инвестиции”.

Оферта – набираме инвестиции


Изработване на анализ и оперативно управление на производствени предприятия

Анализът е първи етап от всяка поръчка и представлява пълна снимка на съществуващите обективни условия. Той се представя  на възложителя в необходимия /договорен/ обем и представлява варианти с всички изчисления. Анализът по своята същност е кратък идеен проект в няколко варианта. Вторият етап е оперативно управление на предприятието. То включва всички процеси от подбор на персонал до достигане оптимални нива на производителност.

Оферта – анализ и управление


Други оферти:

Оферта – административно обслужване

Оферта – обучение на мениджъри