Оферта за пълно административно обслужване на семеен бизнес и лични финанси

Предлагаме пълно административно обслужване на физически и юридически лица.

Ще извършваме вместо Вас всички административни задължения свързани с Вашия бизнес и лични финанси.

Вие работите и получавате доходи от няколко източника: на трудов договор, на хонорар, по договори за услуга и др. Вие сте творческа личност – артист, спортист, инженер, научен работник, преподавател, проектант и т.н.

Губите много ценно време с досадни административни задължения, вместо да си вършите работата или да почивате. Имате дом, кола, плащате сметки, водите деца на училище, пазарувате, плащате общински такси и данъци.

Само с един договор Вие си гарантирате спокойствие и си спестявате висенето пред вратите на некоректни и нагли чиновници, евентуалните обиди и неприятности. Вие ще получите възможно най-добрата и икономична схема за плащане на данъци, такси и осигуровки и така ще увеличите печалбата си.

Възложителят заплаща за пълното административно обслужване след приключването на календарната година. Всички финансови условия се уточняват в договора и след подписването му стават задължителни за страните. При сключването на договора възложителят изплаща аванс в размер договорен за всеки отделен случай. Екипът носи пълна организационна и финансова отговорност при неизпълнение на задълженията си по договора за административното обслужване. Възложителят носи отговорност, ако не предостави или укрие документи или сведения от изпълнителя и с това или с други свои действия възпрепятства работата му.

Представяне на екипа: Високото ниво на образование, научни титли и лични достижения на експертите, както и високите практически резултати, ни дава самочувствието, че сме един от най–добрите екипи за управление на лични финанси в страната. В екипа работят мениджъри, юристи, икономисти, счетоводители, специалисти по сигурност, маркетинг, планиране, търговия и др. Поръчвайки на екипа ни пълно административно обслужване, Вие ще получите компетентини услуги и ще бъдете спокойни за цялостното административно състояние на бизнеса и на семейството си.

Ще можете да се концентрирате единствено върху работата си и как да получите максимална печалба от труда си.