Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кWр соларна система за собствено потребление /ФВЦ/ – Март 2023

Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кWр соларна система за собствено потребление /ФВЦ/ – Март 2023

Предлагаме Ви оферта за изграждане на ФВЦ, само за собствено потребление. Централата се пуска в експлоатация само с уведомление до ЕРП Север, ЕР Юг и ЕРМ Запад.

Read more

Актуални цени на тока и оферта за ФВЦ 30kWp за януари 2023

фотоволтаична централа покрив

Изкупната цена на произведената електроенергия на свободния пазар достигна 70 стотинки на киловат час. При производство 39500 kWh от ФВЦ 30 kWp: 39500 kWh х 0,70 лв/kWh = 27.650 лева годишен приход от ФВЦ 30 kWp.

Цена за фотоволтаични системи до 30 kWp,  за 29,700 kWp*: 

Read more

Соларна система за хотел Борѝка, с.Равногор

fvc Ravnogor

Днес ще споделим с Вас поредния изпълнен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 30 kWh на покрива на хотел Борѝка, с. Равногор. Централата вече е пусната в експлоатация и гостите на хотела могат да се насладят както на чист въздух, живописна природа и традиционния дух на селото, така и на използването на възобновяема електроенергия, което се надяваме да се превърне в по-честа практика и в бизнеса.

Read more

Така започнахме преди 14 години

фотоволтаична централа

Ние се занимаваме с изграждане на фотоволтаични централи вече повече от 14 години. Искаме да споделим един от първите ни реализирани проекти още през далечната 2008 година.

Централата е с мощност 97,7 kWp, използвани са PV модули 185 Wp и инвертори Fronius. Намира се в с. Паисиево, община Дулово, област Силистра.

Read more

Нашите проекти през 2021г.

our-project-solar

През изминалата 2021 година, благодарение на засиления интерес към възобновяемите енергийни източници и по-конкретно към фотоволтаичните централи, отбелязахме ръст в проектите ни в тази област. Искаме да споделим с вас някои от тях.

Read more