Финансиране по Европрограми

Субсидии и безвъзмездно фининсиране по програми на ЕС за периода 2014-2020 г.

 

Възложителите /бенефициентите/ получават:

 1. Съдействие за избиране на подходящата програма и най-изгодна форма за субсидиране на производителите.
 2. Официални обосновки и пълен комплект документи за кандидатстване за субсидии, помощи и друго финансиране.
 3. Директни субсидии и бонуси пари от ЕС, Българското правителство и обществени организации, които не се връщат.

 

                         Финансиране на земеделски и производствени предприятия:

 1. Създаване на ново предприятие
 2. Преструктуриране на предприятия.
 3. Подобряване на технологичната ефективност.
 4. Закупуване на машини, съоръжения, технологични линии, транспортни средства
 5. Техническо и технологично преоборудване на Земеделски стопанства;
 6. Постигане на по–добри финансови резултати и печалба.

 

                             За следните видове обекти:

 1. Ферми за отглеждане на животни.
 2. Земеделски стопанства, домашни и семейни ферми, трайни насаждения, машинно-тракторни станции, оранжерии, и др. селскостопански обекти.
 3. Кланици, мандри, складове, транжорни, магазини за храни, опаковъчни цехове, аптеки и др. помещения за хранителни стоки и лекарства.
 4. Производствени предприятия.

 

Изготвяме:

Официални обосновки и пълен комплект документи за узаконяване на предприятия и финансиране на проекти.