Набираме инвестиции

 

Мениджърски екип „Slavey MBC“ Ви съветва:

И Н В Е С Т И Р А Й Т Е!

Не оставяйте парите си да спят!  Печелете от наличните си пари, които не са Ви необходими следващите месеци !

 

Уважаеми дами и господа,

        Предлагаме Ви да печелите от свободните си пари, като ги инвестирате в разработени от нас проекти и в стабилни български производствени компании, които имат нужда от финансиране!

     Разполагаме с проекти, които се нуждаят единствено от свежи пари, за да бъдат реализирани. За целта създадохме стройни правила за взаимно подпомагане – програма, “Набираме инвестиции”.

          Възвръщаемост на инвестицията – печалба.

Можете да печелите от парите си 10 % годишно. При инвестирани 10000 Евро за година печелите 1955 лева. Или 163 лева месечно.

Условията се договарят. За по-големи суми и вложения за по-дълъг период процентът печалба е по-висок.

Гаранции.  Гаранция 1.  Посредничеството на компетентна мениджърска фирма при сключването на договора за заем е основна гаранция, тъй като препоръчваме да се кредитират проекти на хора и фирми, които са ни убедили в своята лоялност и компетентност. Личното познанство и личният ангажимент са най-добрата гаранция за всеки, който дава пари на заем. Гаранция 2. Ценни книжа /акции/ или недвижим имот.

Възможност да теглите до 10 % от вложените суми по всяко време.

Вие сте работили за Вашите пари.

           Накарайте парите да работят за Вас, като ни се обадите.

Нашият екип консултира и подпомага дребните и средни производствени предприятия и производители. Внимание към детайлите, иновации, индивидуално отношение и уникални проекти за всеки клиент е и нашата мисия.

Екипът ни изработва и въвежда в експлоатация проекта до етап “печалба”. Изработваме проектите, ръководейки се от най-добрите практики в мениджмънта и интересите на възложителите и обществото.

          Успеваемост на екипа 100%. Нямаме загубени проекти. Това постигаме чрез предварителни проучвания и анализи. Не започваме проект, без да сме сигурни, че ще го реализираме до етап печалба.

Членове на екипа са научни работници, преподаватели, проектанти и експерти.

Фирма Славей МВС е регистрирана през 1990 г. 27 години работим коректно и компетентно с партньорите и клиентите си. Като ЕТ носим пълна материална отговорност. Фактите говорят, че сме най- стабилната институция в страната.

Много хора пострадаха от банки, пирамиди, фирми-фантоми и от държавата през този период.

С най – добри пожелания!