Политика за поверителност

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт www.slavey.eu. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Това са имейл адреси, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и др.

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ?

Сайтът може да събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

  • име, фамилия, телефон, електронна поща, в случаите, когато изпращате съобщения, запитвания, коментари;
  • IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на сайта;
  • Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

При изпращане на съобщение, чрез определената за целта форма, използваме данните ви, за да имаме обратна връзка с вас и да отговорим своевременно на вашите въпроси, предложения и др.;

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДАННИТЕ ВИ ДА ПОПАДНАТ В ТРЕТИ СТРАНИ?

Действията ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти и др.


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, СЛЕД КАТО СТЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ НА САЙТА?

Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на info@slavey.eu.

Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от нас заличаване, коригиране или блокиране на личните ви данни като изпратите имейл на info@slavey.eu.

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“(cookies). „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни.

Обърнете внимание на факта, че Вие можете да настроите Вашия браузър да не приема cookies програми. Има опция и  да Ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми. Също така можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ИНДУСТРИАЛНАТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт, се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за Ваше лично ползване (без търговски характер). Но не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквито и да е цели, без предварителното писмено съгласие на Славей, освен само за преглеждане.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Славей-СМС ЕООД си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения. За това Ви приканваме при всяко Ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТА

Славей-СМС ЕООД може да обновява, изменя, изтегля, преустановява/ временно или трайно/ съдържанието на този сайт ( изцяло или от части ) по всяко време без предупреждение. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с актуалната версия на тази Политика за поверителност.