Начин на работа

 

Нашата практика за работа с клиенти е следната:

  1. Изготвяме анализ и го предаваме на възложителя.

Тъй като за изготвянето на анализа е необходима информация, която в повечето случаи е фирмена тайна, е необходимо да сключим рамков договор за поръчка.

  1. Рамковият договор ни ангажира да работим за възложителя с превеждането на аванс. Авансът се възстановява в двоен размер, ако не изпълним задълженията си, като изпълнител.

С рамковия договор се договаря само първия етап – анализа. След предаването на анализа възложителят може да прекрати действието на договора, като не сключва анекси за следващите етапи.

Авансът е в размер на цената на анализа, така че при прекратяване на този етап сметките са приключени.

  1. Ако продължи нашето сътрудничество, сключваме анекси към рамковия договор за следващите етапи.