Какво трябва да знаете, ако искате фотоволтаична система за собствени нужди?

През последните години интересът към използването на възобновяеми енергийни източници, като слънчева енергия, значително се увеличи. Фотоволтаичните системи представляват ефективен начин за производство на електроенергия и същевременно са екологично устойчиви. Фотоволтаичните системи за собствено потребление са много подходящ начин за спестяване от разходи за ток, а удобството тук е, че не е необходимо да чакате разрешение или съгласуване с Електроразпределително дружество, за да изградим и пуснем в експлоатация фотоволтаична централа за собствено потребление. Пише се само уведомително писмо и след това се пуска в експлоатация Вашата фотоволтаична система. Ползвате тока за собствено потребление веднага.

Какви документи са необходими?

  1. Нотариално заверено пълномощно (при заявяване от пълномощник).
  2. Документ, удостоверяващ вещното право на собственост върху недвижимия имот.
  3. Скица на имота с отразен обекта, за който ще се реализира проекта.

Фирма „Славей-СМС“ ЕООД може да съдейства с всички стъпки от подготовката на документи до пускането в експлоатация. Пишете ни тук.

В следващата статия ще качим оферта за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *