Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кW соларна система /ФВЦ/ – Февруари 2022

Актуалните цени за месец ЯНУАРИ 2023г. ще откриете тук.

Цена за фотоволтаични системи до 30 kWp,  за 29,700 kWp*: 

Артикул мрежова фотоволтаична централа 29,700kWpМяркаКоличествоЕд. Цена в € без ДДСОбща сума в € без ДДС
1. Фотоволтаични модули LONGI 530 Wp.бр.561749.744
2.  Инвертор HUAWEI 30 kWбр.12.045 2.045
3. Ел.Част /табла и окабеляване/, проект, доставка и монтажбр.980 980 
4. Изработка, доставка и монтаж на метална конструкциябр.13.3263.326
5. Монтаж, настройка, пускане в експлоатациябр.13.5703.570
ТОТАЛ: Цена в Евро19.665
Евро/ват0,65                    Общо за централата: 19.665 Евро.

  • 56 броя фотоволтаични модули по 530 Wp*
  • 1 брой инвертор HUAWEI 30 kW
  • Обща инсталирана мощност Pdc= 29,700 kWp
  • Максимална инверторна мощност Pac=30,0 Kw 
  • Цените са без ДДС.

Офертата е за изграждане на ФВЦ шеста категория. Ако ЕРП предпише изграждане на външна връзка, за нея се прави отделен проект, който се финансира допълнително от възложителя. Офертата е с модули, инвертор, конструкции и електроника, които традиционно ползваме. Офертата е с цени от м. февруари 2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система до 30 kWp. произвежда годишно 39500 Кw чaсa, които продава на Енергоразпределителното дружество.

По действащи цени на Енерго Про – централата ще печели 8 000 лева годишно.

При ползване на произведения ток за собствени нужди и за продажба, централата ще печели 20 000 лева годишноВижте повече за етапи и документи за изграждане на 30 kWp соларна система ТУК.