Нашите проекти през 2021г.

През изминалата 2021 година, благодарение на засиления интерес към възобновяемите енергийни източници и по-конкретно към фотоволтаичните централи, отбелязахме ръст в проектите ни в тази област. Искаме да споделим с вас някои от тях.

Имахме удоволствието да изпълним от идеята до печалбата проекти за фотоволтаични централи 30 kWp на локации като гр. Варна, с. Лиляк, с. Пайдушко, с. Каменна река и други.

Успешно извършвахме и монтаж на метални контрукции. Някои от завършените ни обекти включват ФВЦ 30 kWp в с. Волово, с. Хаджидимитрово, с. Кривина и други.

Освен това дейността ни обхващаше изготвяне на проекти за ФВЦ с различна мощност, измежду които 420 kWp, 100 kWp, 50 kWp, 40 kWp и 30 kWp.


Част от нашите клиенти кандидатстваха за финансирани по ПРСР, други реализираха / ще реализират начинанията си със собствени средства.

Нека си пожелаем една още по-здрава и успешна 2022г. !

От екипа на Славей-СМС ЕООД