Соларна система за хотел Борѝка, с.Равногор

fvc Ravnogor

Днес ще споделим с Вас поредния изпълнен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 30 kWh на покрива на хотел Борѝка, с. Равногор. Централата вече е пусната в експлоатация и гостите на хотела могат да се насладят както на чист въздух, живописна природа и традиционния дух на селото, така и на използването на възобновяема електроенергия, което се надяваме да се превърне в по-честа практика и в бизнеса.

Read more

Така започнахме преди 14 години

фотоволтаична централа

Ние се занимаваме с изграждане на фотоволтаични централи вече повече от 14 години. Искаме да споделим един от първите ни реализирани проекти още през далечната 2008 година.

Централата е с мощност 97,7 kWp, използвани са PV модули 185 Wp и инвертори Fronius. Намира се в с. Паисиево, община Дулово, област Силистра.

Read more

Нашите проекти през 2021г.

our-project-solar

През изминалата 2021 година, благодарение на засиления интерес към възобновяемите енергийни източници и по-конкретно към фотоволтаичните централи, отбелязахме ръст в проектите ни в тази област. Искаме да споделим с вас някои от тях.

Read more

Проектиране и изграждане на фотоволтаична централа 30 kWp

Проектиране и изграждане на фотоволтаична централа 30 kWp
ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система до 30 kWp. произвежда годишно 39500 Кw чaсa, които продава на Енергоразпределителното дружество.

Изкупната цена на произведената електроенергия на свободния пазар достигна 70 стотинки на киловат час през януари 2023 г. При производство 39500 kWh от ФВЦ 30 kWp: 39500 kWh х 0,70 лв/kWh = 27.650 лева годишен приход от ФВЦ 30 kWp.

Read more

КОВИД 19 – Безвъзмездно финансиране

КОВИД 19 – Безвъзмездно финансиране

Вашата фирма може кандидатства по програмите за адаптиране на предприятията във връзка с КОВИД 19.

За всяка програма се подготвя пакет документи: Описание, декларации на бенефициента, бюджет, план за изразходване на средствата, бизнес план и т.н.

Всичко това се обединява в проектно предложение, което се подава с електронен подпис в ИСУН /информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС/.

Read more